Fundusze

Webinarium pn. Magazynowanie Energii – czy to się opłaca? - podsumowanie

Webinar

Webinar odbył się w ramach Projektu pn. “Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

Data: 19 czerwca 2024

Część 1: Magazynowanie Energii Termicznej
         Prelegent: dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH

Webinar rozpoczął się wykładem dr hab. inż. Jerzego Wołoszyna na temat metod i technologii magazynowania energii termicznej. Prof. Wołoszyn omówił różne metody magazynowania, w tym technologie naziemne (TTES, PTES) i podziemne (ATES, BTES, CTES), a także wykorzystanie materiałów fazowo zmiennych (LHTES). Przedstawił poziom gotowości technologicznej tych metod oraz kluczowe parametry charakterystyczne dla wybranych magazynów energii termicznej. Na zakończenie, prof. Wołoszyn zaprezentował prosty przykład obliczeniowy, pokazujący, jak wyznaczyć objętość magazynu dla konkretnego zapotrzebowania energetycznego.

Kluczowe punkty:

  • Charakterystyka metod magazynowania energii termicznej.
  • Naziemne i podziemne technologie magazynowania.
  • Wykorzystanie materiałów fazowo zmiennych.
  • Poziom gotowości technologicznej i charakterystyka magazynów energii termicznej.
  • Przykład obliczeniowy objętości magazynu.

Część 2: Magazynowanie Energii Elektrycznej
         Prelegent: dr inż. Mateusz Matusik

Dr inż. Mateusz Matusik omówił ideę magazynowania energii elektrycznej, prezentując różne typy magazynów energii, w tym banki domowe oraz zawodowe magazyny energii. Przedstawił również rozwiązania smart grid działające w oparciu o banki energii oraz układy off-grid. Dr Matusik skupił się na ekonomicznych aspektach magazynów energii, analizując koszty i korzyści związane z ich wdrożeniem.

Kluczowe punkty:

  • Idea magazynowania energii elektrycznej.
  • Banki energii domowe i zawodowe.
  • Technologie smart grid i układy off-grid.
  • Ekonomia magazynów energii.

Sesja Q&A
Webinar zakończył się sesją Q&A, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom. Dyskusja obejmowała szczegółowe aspekty technologiczne i ekonomiczne związane z magazynowaniem energii, co pozwoliło na rozwianie wielu wątpliwości oraz pogłębienie wiedzy uczestników na temat omawianych technologii.

Zakończenie
Webinar zakończył się o godzinie 13:00. Uczestnicy zdobyli cenną wiedzę na temat różnych metod i technologii magazynowania energii termicznej i elektrycznej, co z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia i wykorzystania tych technologii w przyszłości. Webinar zgromadził liczną i zaangażowaną widownię. Organizatorzy dziękują za wszystkie sugestie i pytania, na które odpowiadali prelegenci. W tym miejscu zapraszamy do śledzenia strony projektowej: www.akademia.ideatech.org.pl gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe informacje i materiały a także zapowiedzi następnych wydarzeń.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl