Fundusze

Historia

Firma SKAMER powstała w 1987 r. jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.

Profil działania Firmy obejmował: usługi w zakresie pomiarów i automatyki przemysłowej, usługi stolarskie, handel odzieżą. W 1990 r. postanowiono rozdzielić Firmę branżowo i w celu kontynuowania działalności w zakresie pomiarów i automatyki przemysłowej utworzono nową firmę o nazwie:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "SKAMER-ACM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dopisek ACM to pierwsze litery angielskich określeń Automation Control Measurement.

W pierwszych latach działalności Firma zajmowała się głównie projektowaniem instalacji pomiarów i automatyki, a następnie rozszerzała działalność usługową o kompletację urządzeń, montaż i rozruch instalacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W 1992 r. została uruchomiona dodatkowo sprzedaż elementów automatyki i osprzętu elektrycznego.

W 1993 roku został utworzony Oddział w Krakowie, który rozszerzył nasz teren działania o kolejne województwa Polski południowo-wschodniej.

W styczniu 2003 roku firma wdrożyła System Zapewnienia Jakości oparty na normie ISO 9001 w zakresie: "kompleksowe usługi inżynierskie, takie jak projektowanie, dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie i serwis oraz sprzedaż urządzeń w dziedzinie automatyki przemysłowe" – potwierdzony certyfikatem nr 75 100 6896/28/109. W 2006 i 2009 roku nastąpiły kolejne wznowienia certyfikatu, który jest ważny do 2014 roku.

Kolejnym rozszerzeniem oferty Firmy jest uruchomienie platformy internetowej pod nazwą KATALOG AUTOMATYKI. Rozpoczęcie prac nad katalogiem miało miejsce we wrześniu 2008r.. W lipcu 2010r. wdrożono wersję testową KATALOGU AUTOMATYKI, a pełne jego uruchomienie nastąpiło 01.01.2011r.

Oś czasu

27. 03.1987

akt notarialny Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego "SKAMER" Spółka z o.o.

27. 03.1987

07.04.1987

wpis do rejestru sądowego Spółki "SKAMER"

10.08.1987

data rozpoczęcia działalności Spółki "SKAMER"

10.08.1987

11.10.1990

akt notarialny Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego "SKAMER-ACM" Spółka z o.o.

23.10.1990

wpis do rejestru sądowego Spółki "SKAMER-ACM"

23.10.1990

08.11.1990

data rozpoczęcia działalności Spółki "SKAMER-ACM"

02.01.1991

rozszerzenie działalności o sprzedaż urządzeń pomiarów i automatyki przemysłowej

02.01.1991

01.04.1992

utworzenie Dział Handlowego przy ul. Rogoyskiego 26 w Tarnowie

01.06.1993

utworzenie Oddziału w Krakowie przy ul. Kapelanka 11

01.06.1993

13.10.1994

przeniesienie siedziby firmy z ul. Koszyckiej 1 na ul. Rogoyskiego 26

1.08.1999

uruchomienie działu prefabrykacji OEM w SKAMER /o Kraków

1.08.1999

18.09.2001

utworzenie Regionu Śląsk

09.01.2003

wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości opartego na normie ISO 9001 w zakresie: "kompleksowe usługi inżynierskie, jak projektowanie, dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie i serwis oraz sprzedaż urządzeń w dziedzinie automatyki przemysłowe" - certyfikat

09.01.2003

01.02.2006

wznowienie certyfikatu ISO

01.02.2006

uruchomienie stacjonarnego laboratorium/serwis wilgotnościomierzy w SKAMER /o Kraków

01.02.2006

3.02.2006

rozwój działu Oprogramowania Przemysłowego

01.09.2008

rozpoczęcie prac nad KATALOGIEM AUTOMATYKI

01.09.2008

01.09.2008

rozwój działu prefabrykacji OEM w SKAMER /o Kraków

20.04.2009

kolejne wznowienie certyfikatu ISO

20.04.2009

01.10.2010

uruchomienie Działu Marketingu i E-Komunikacji

01.01.2011

uruchomienie KATALOGU AUTOMATYKI

01.01.2011

21.06.2012

certyfikat Innowacyjności (500 najbardziej Innowacyjnych firm w 2010 roku)

15.08.2012

dyplom Innowacje 2012 za wdrażanie nowych technologii

15.08.2012

01.12.2012

tytuł Gazele Biznesu 2012

01.12.2013

tytuł Gazele Biznesu 2013

01.12.2013

05.08.2015

wykonanie pierwszego systemu monitoringu mediów energetycznych w ramach poprawy efektywności energetycznej

01.09.2015

uruchomienie działalności w zakresie przeprowadzania Audytów Energetycznych i efektywności energetycznej.

01.09.2015

08.12.2016

tytuł Integratora Systemów Roku 2016

17.10.2019

Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości opartego na normie ISO 9001: 2015 w zakresie: " kompleksowe usługi inżynierskie w dziedzinie pomiarów i automatyki: projektowanie, doradztwo techniczne, programowanie, kompletacja i dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie, serwis oraz sprzedaż urządzeń, poprawa efektywności energetycznej (audyty i systemy monitoringu mediów).

17.10.2019

12.05.2020

rozpoczęcie budowy elektrowni słonecznej o mocy 86,4 kWp przy nowej siedzibie Firmy w Tarnowie.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl