Fundusze

Szkolenia i współpraca

Firma organizuje szkolenia, sympozja, konferencje.

Wspólnie z AGH oraz producentami urządzeń organizuje od 1997 roku coroczną Konferencję Automatyków w Rytrze, której jednym z głównych celów jest integracja środowiska automatyków.

Bierze udział w licznych imprezach targowych m.in. AUTOMATICON w Warszawie oraz innych regionalnych targach.

szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia

Współpraca:

 • nauka
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Politechnika Warszawska
  Politechnika Rzeszowska
  Politechnika Śląska
  Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • biura projektowe
 • producenci
 • partnerskie firmy montażowo-instalacyjne
 • użytkownicy
 • prasa techniczna
  Pomiary Automatyka Kontrola
  Pomiary Automatyka Robotyka
  Napędy i Sterowanie
  Control Engineering
  Elektronika Praktyczna
  Elektronik
 • organizacje
  Naczelna Organizacja Techniczna
  Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
  Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM
  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
  Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
  Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa
  Małopolski Klub Integracji Gospodarczej.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl