Fundusze

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. obowiązują następujące zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o.:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177543, NIP: 8730006433, REGON: 005706590.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres wskazany wyżej lub mailowo, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer tel. 14 63 23 400.

Cele przetwarzania
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów (w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonania przedmiotu umowy na podstawie zawartej już z nami umowy),
 • marketingu bezpośredniego i pośredniego,
 • dostarczania Państwu informacji marketingowych, w tym spersonalizowanych maili marketingowych na temat produktów i usług, które u nas są dostępne lub które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować. Oczywiście jest to opcjonalne - musimy posiadać Państwa zgodę na otrzymywanie od nas takich materiałów,
 • w celu oferowania przez nas produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • wypełniania obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Podstawy przetwarzania

 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 •  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Profilowanie
W razie personalizacji naszej komunikacji marketingowej, możemy dokonywać profilowania Państwa danych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy, w celu dostosowania adresowanej komunikacji do Państwa potrzeb. Nie używamy algorytmów podejmujących zautomatyzowane decyzje.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dotyczących produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy, okres uprawnień z tytułu reklamacji oraz okres narzucony przez przepisy podatkowe.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom kontrolnym i nadzorczym.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy lub mogą być przekazanie jest jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora danych lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer tel. 14 63 23 400.

 

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl