Fundusze

ideaTECH

Stowarzyszenie ideaTECH – w trosce o przyszłe pokolenia

Założone przy Małopolsko – Podkarpackim Klastrze Czystej Energii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Stowarzyszenie ideaTECH od dekady wyznacza standardy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Skupiając ekspertów z uczelni, przemysłu, organizacji non-profit i instytucji badawczych, ideaTECH promuje ekologiczne rozwiązania energetyczne. Począwszy od wdrażań rozwiązań z zakresu OZE, działań na rzecz ekologii, upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o szeroko pojętych odnawialnych źródłach energii, innowacji w różnych sektorach gospodarki, organizowania konferencji i sesji naukowych aż po komercjalizację badań naukowych.

Zrównoważone źródła energii dla lepszej przyszłości

W dzisiejszych czasach troska o środowisko naturalne staje się coraz ważniejszym elementem społecznego i biznesowego postępu. Odpowiedzialność za przyszłość naszej planety to zadanie, które warto podjąć wspólnie. Stowarzyszenie ideaTECH zostało założone z wizją tworzenia świata, w którym energia wytwarzana jest w sposób przyjazny dla środowiska. Misją organizacji jest aktywne promowanie i rozwijanie technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki innowacyjnemu podejściu do wyzwań związanych z energetyką, ideaTECH dąży do kreowania zrównoważonych rozwiązań, które służyć będą przyszłym pokoleniom.

Projekty realizowane przez ideaTECH

ideaTECH prowadzi szereg projektów skoncentrowanych na wdrażaniu rozwiązań fotowoltaicznych, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Oferuje kompleksową gamę usług, obejmującą wszystkie etapy procesu - od początkowych koncepcji i uzyskiwania wymaganych zezwoleń, aż po projektowanie, budowę oraz uruchomienie instalacji.

Warto podkreślić, że w odpowiedzi na unijną dyrektywę, już od 2026 roku, wszystkie nowe obiekty publiczne i komercyjne o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych będą musiały być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. W 2027 roku wymóg ten zostanie rozszerzony na wszystkie istniejące obiekty, zarówno publiczne, jak i komercyjne. Natomiast od 2029 roku każdy nowo budowany dom jednorodzinny będzie zobowiązany do instalacji fotowoltaicznej. To wyzwanie ma znaczenie nie tylko dla systemu przesyłowego i technicznych aspektów budowy takich instalacji, ale również wymaga wzmocnienia komunikacji społecznej, aby wyjaśnić powody tych regulacji oraz korzyści płynące z wdrażania odnawialnych źródeł energii w naszych domach i budynkach.

Dlatego Stowarzyszenie ideaTECH od prawie dziesięciu lat aktywnie uczestniczy w licznych projektach, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Edukacja stanowi kluczowy obszar działań organizacji, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu proekologicznych postaw. IdeaTECH organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje, podczas których eksperci dzielą się swoją wiedzą na temat nowoczesnych technologii energetycznych.

ideaTECH z sukcesem zrealizowało i nadal prowadzi wiele projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Dzięki pozyskanym funduszom, te inicjatywy rozszerzyły swój zasięg na całą Polskę, co pozwala jeszcze skuteczniej realizować misję i cele organizacji. Ponadto, stowarzyszenie aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami i firmami, aby wspólnie opracowywać i rozwijać projekty skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii.

Stowarzyszenie ideaTECH jest organizacją aktywnie działającą na rzecz lepszej przyszłości naszej planety od prawie dekady. Dzięki realizacji wdrożeń, inicjowaniu innowacyjnych projektów, prowadzeniu działań edukacyjnych oraz współpracy z różnorodnymi podmiotami, ideaTECH istotnie przyczynia się do rozwoju technologii związanych z energią odnawialną.

Zachęcamy do włączenia się w tę ekologiczną misję i wspólnego budowania zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Współpraca między firmą SKAMER-ACM a Stowarzyszeniem IdeaTECH dostarcza istotne narzędzia i know-how do realizacji inwestycji mających na celu optymalizację zużycia energii. Przedstawiamy różnorodne podejścia do automatyzacji procesów oraz ich potencjalny wpływ na efektywność energetyczną.

Efektywność energetyczna staje się coraz istotniejszym zagadnieniem w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz redukcji kosztów operacyjnych w przemyśle. Automatyzacja procesów stanowi kluczowy element w realizacji celów związanych z optymalizacją zużycia energii. Współpraca między SKAMER-ACM a Stowarzyszeniem IdeaTECH umożliwia wykorzystanie zaawansowanych technologii oraz wiedzy naukowej w tym obszarze.

Strategie Poprawy Efektywności Energetycznej:

  1. Monitoring i Analiza Zużycia Energii: Wdrożenie systemów monitoringu pozwala na dokładne śledzenie zużycia energii, identyfikację obszarów o największym zapotrzebowaniu oraz analizę trendów, co umożliwia podejmowanie celowanych działań.
  2. Inteligentne Systemy Oświetleniowe i Klimatyzacyjne: Wykorzystanie systemów zarządzania opartych na czujnikach obecności oraz inteligentnych algorytmach pozwala na dynamiczne dostosowanie oświetlenia i klimatyzacji do aktualnych potrzeb, minimalizując nadmierny i niepotrzebny pobór energii.
  3. Automatyzacja Procesów Produkcyjnych: Implementacja zaawansowanych systemów kontroli procesów pozwala na optymalizację zużycia energii poprzez dostosowanie produkcji do bieżących wymagań oraz zmniejszenie strat energetycznych.
  4. Energooszczędne Technologie: Poszukiwanie innowacyjnych technologii, takich jak efektywne silniki elektryczne czy odnawialne źródła energii, stanowi kluczowy element w redukcji zużycia energii oraz zminimalizowaniu wpływu na środowisko.
  5. Systemy Zarządzania Energą (EMS): Wdrożenie systemów zarządzania energią umożliwia zdalne monitorowanie oraz sterowanie systemami energetycznymi, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii w czasie rzeczywistym.
  6. Edukacja i Świadomość: Podnoszenie świadomości pracowników oraz promowanie działań proekologicznych sprzyja zmianie nawyków i podejścia do zużycia energii w miejscu pracy.
  7. Wsparcie Dla Innowacyjnych Projektów: Aktywne poszukiwanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów związanych z efektywnością energetyczną przyczynia się do ciągłego rozwoju i doskonalenia działań w tym obszarze.
  8. Strategie Marketingowe: Wykorzystanie strategii marketingowej do promocji działań związanych z efektywnością energetyczną sprzyja zwiększeniu świadomości klientów oraz partnerów biznesowych na temat zaangażowania firmy w działania proekologiczne.

Efektywność energetyczna w zakładach przemysłowych wymaga kompleksowego podejścia oraz wykorzystania zaawansowanych technologii. Współpraca między SKAMER-ACM a Stowarzyszeniem IdeaTECH umożliwia skuteczne wykorzystanie automatyzacji w celu optymalizacji zużycia energii. Kluczową rolę odgrywają specjaliści z dziedziny audytów energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, co pozwala na dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb i charakterystyki działalności firmy. Przedstawione podejścia mogą stanowić istotną inspirację dla firm dążących do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia śladu węglowego.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl