Fundusze

ISO 50001

Wraz ze wzrostem kosztów energii oraz znaczenia sposobu produkcji i wykorzystania energii pojęcie efektywności energetycznej nabiera coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwa, które tracą energię poporzez nieprecyzyjnie zaplanowane procesu i niewystarczające systemy zarządzania, nie tylko mają większe koszty, ale także niepotrzebnie powodują zanieczyszczenia, przede wszystkim poprzez zwiększenie emisji do środowiska. Klienci coraz cześciej pytają o zapewnienia przedsiębiorstwa, dotyczące odpowiedzialnego traktowania środowiska oraz zdolności do wykazania efektywności energetycznej. Spełnienie tych oczekiwań daje szansę wyrożnić się wśród konkurencji, pokazać obecnym i potencjalnym kontrahentom swoje zaangażowanie w uzyskiwanie efektywnej energii oraz doskonalenie systemu zarzadzania energią.

ISO 50001 jest Międzynarodową Normą opracowaną przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normaalizacyjna). Wydana 15 czerwca 2011, ISO 50001 przedstawia przedsiębiorstwom wymagania dla systemów zarządzania energią (SZE). Jest ona oparta na modelu systemów zarządzania, doskonale już znanych i wdrożonych przez organizacje na całym świecie. ISO 50001 przynosi korzyści zarówno dla dużych, jak i małych organizacji, w sektorze publicznym i prywatnym, w produkcji i usługach, we wszystkich regionach świata. Tworzy także ramy do zarządzania energią dla zakładów przemysłowych, firm handlowych, urzędów i instytucji.

ISO 50001 określa wymagania dla organizacji w celu ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia SZE, umożliwiając organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w celu osiągnięcia doskonalenia efektywności energetycznej. SZE ustanawia w organizacji struktury ułatwiajace zarządzanie dostawami, wykorzystaniem i zuzyciem energii w tym: pomiar, dokumentowanie, raportowanie, projektowanie i praktyki dotyczące urzadzeń zużywających energię, systemy i procesy. ISO 50001 dotyczy wszystkich aspektów mających wpływ na zużycie energii, które mogą być monitorowane, a organizacja może na nie wpływać.

ISO 50001 pozwala organizacjom ustanowić systemy i procesy niezbędne do poprawy efektywności energetycznej, w tym wydajności, wykorzystania, zużycia i intensywności energetycznej. Wdrożenie normy prowadzi do zmniejszenia kosztów energii, emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia innych skutków dla środowiska. Zgodność z ISO 50001 wskazuje, że organizacja wdrożyła zrównowazone systemy zarządzania energią, ustaliła linię bazową zużycia energii i zobowiązała się do ciągłej poprawy swojej energochłonności. Poprawa efektywności energetycznej zapewnia szybkie korzysci dla organizacji poprzez optymalizację wykorzystania własnych źródeł energii, optymalizację dostaw energii i innych aktywów, co zmniejsza zarówno koszty, jak i zużycie energii.

W przypadku wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnym z ISO 50001 wraz z audytem energetycznym – duże przedsiębiorstwo jest zwolnione z obowiązku cyklicznego (co 4 lata) przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl